Operatívny leasing gastrozariadení je najprofesionálnejší a najbezpečnejší spôsob pre Vašich klientov, ako si obstarať potrebné zariadenia. Spolupráca vzniká na základe žiadosti od Vášho klienta. Po schválení spolupráce s Vašim klientom vybrané zariadenia nakúpime na náš účet a následne odovzdáme do užívania klientovi. Spolupráca je možná aj pri nových aj použitých zariadeniach !!

Veľmi dôležité:
- schvaľovanie sa uskutoční do 48 h
- operatívny leasing nie je úver, financie klientovi neposkytujeme, vybrané zariadenia nakúpime na vlastný účet
- vybrané zariadenie musí existovať, a musí mať pridelené výrobné číslo

Sme radi, že sme mohli prispieť k Vášmu úspechu a našou pomocou ste mohli uskutočniť predaj.